Projekt powstał jako narzędzie pomocnicze do szybkiego, łatwego i precyzyjnego obliczania odległości drogowej i powietrznej pomiędzy miejscowościami. Narzędzie oblicza odległość dzielącą uwzględnione miejscowości w następujących krajach:

Wpisz miasta pierwszy